Wij zoeken per direct een 1e of 2e Autotechnicus klik hier

Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden in opdracht van Marc Huisman Autobedrijf B.V., gevestigd: A. van Leeuwenhoekweg 1-5, 2408 AL Alphen aan den Rijn.


1. Algemeen

Ondanks de continue aandacht en zorg die wij aan onze site besteden, kan het gebeuren dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn. De site wordt periodiek onderhouden en voorzien van nieuwe informatie. Dit kan te allen tijde direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

2. Auteursrechten

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en/of teksten kopiëren, reproduceren of verveelvoudigen zonder toestemming van Marc Huisman Autobedrijf B.V. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk. Het is toegestaan Marc Huisman Autobedrijf B.V. webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

3. Juistheid van gegevens / aansprakelijkheid

Alle informatie op de Marc Huisman Autobedrijf B.V. website is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van online gaan. Voor actuele info over desbetreffende onderwerpen kunt informeren bij Marc Huisman Autobedrijf B.V. Marc Huisman Autobedrijf B.V. sluit enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/ of de informatie op de site, uit. Verder is Marc Huisman Autobedrijf B.V. niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Marc Huisman Autobedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor websites die via een link kunnen worden bereikt vanuit de Marc Huisman Autobedrijf B.V. website. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

4. Linken naar een Marc Huisman Autobedrijf B.V. website

Indien u een link naar een Marc Huisman Autobedrijf B.V. website wilt maken, dit gelieve naar de hoofdsite te doen. Een dergelijke deeplink is alleen toegestaan na de schriftelijke toestemmingsbevestiging van Marc Huisman Autobedrijf B.V.

5. Databescherming

Marc Huisman Autobedrijf B.V. respecteert de privacy van iedere bezoeker aan deze site. Marc Huisman Autobedrijf B.V. verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt; bijvoorbeeld in een e-mail. Marc Huisman Autobedrijf B.V. wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Iedere vorm van informatie, in de vorm van ideeën, suggesties, e.d. die wij van u ontvangen, wordt door Marc Huisman Autobedrijf B.V. gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De verstrekte gegevens zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

6. Virussen en veiligheid

De Marc Huisman Autobedrijf B.V. internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Marc Huisman Autobedrijf B.V. sites. Marc Huisman Autobedrijf B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

7. Toepasselijke wet

Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.

Feedback